احداث پارکینگ طبقاتی

ضرورت و اهمیت پروژه: شـهر سیسـتمی پویـا و مرکـب از اجـزا و عناصـر بی­شماری است که عناصر آن با یکدیگر…

تابلوهای تبلیغاتی

تعداد تابلوهای تبیلغاتی موجود: 65 دستگاه تعداد تابلوهای تبیلغاتی مورد نیاز: 30 دستگاه میزان سرمایه مورد نیاز (میلیارد تومان): 6…
keyboard_arrow_up