فرم نظرسنجی

شرکت کننده محترم: با توجه به اهداف برگزاری هرچه بهتر پنل ها، خواهشمند است نظرات سازنده خود را جهت برپایی بهتر پنل های آتی منعکس فرمایید.

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

هریک از موارد زیر را چگونه ارزیابی می کنید:

مطالب مطرح شده

مفید بودن مطالب برای زمینه فعالیت شما*
پوشش دهی اهداف پنل*
جمع بندی و نتیجه گیری موثر و کاربردی*
بروز بودن مطالب*
تسلط اعضای پنل بر موضوع*
مدیریت زمان،پیوستگی و نظم مطالب*

امکانات اجرایی

نحوه اطلاع رسانی برگزاری پنل*
نظم در شروع و خاتمه به موقع پنل*
همکاری و برخورد کادر اجرایی*
اطلاع رسانی برنامه ها از چه طریق برای شما مناسب تر است؟*

keyboard_arrow_up