مشخصات شرکت کنندگان در همایش و نمایشگاه براساس فرم های تکمیل شده توسط ایشان در کتاب ویژه نمایشگاه درج می گردد. این امر در خصوص تمامی شرکت کنندگان عمومیت داشته و در پایان نمایشگاه مجموعه ای پربار از واحدهای مشارکت کننده در نمایشگاه گردآوری می شود که به سازمان ها، انجمن ها، مراکز مرتبط و سازمان ها ارسال می گردد، ضمن آنکه در هر دوره نمایشگاه تعدادی زیادی از کتاب ها نیز توسط ناشر به متقاضیان و بازدیدکنندگان کتاب فروخته می شود.

همچنین شرکت کنندگان در نمایشگاه درصورت تمایل به درج آگهی در کتاب ویژه نمایشگاه نیز می توانند ضمن تماس با ناشر کتاب، نسبت به سفارش آگهی خود براساس تعرفه هایی که ناشر در اختیار ایشان قرار می دهد اقدام نمایند.

مشخصات ناشر کتاب اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری در استان کرمان به شرح زیر است:

ناشر : انتشارات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی کرمان

فرد مسئول : آقای عابد شیخ بهایی

آدرس دبیرخانه همایش: کرمان ، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی ، اتاق بازرگانی کرمان
03432458394
09934142022
keyboard_arrow_up