مراسم اختتامیه «کرمان آیدکس ۲۰۲۴» به نوعی چکیده پنل‌های چهار روزه‌‌ای بود که مهم‌ترین چالش‌ها و راهکارهای موفقیت استان کرمان را در بخش‌هایی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری، کشاورزی، صدور خدمات فنی – مهندسی، شکل‌گیری زنجیره ارزش صنعت مس، توسعه پایدار، هوش مصنوعی و… تشریح می‌‌کرد…