به گفته مدیر پنل فولاد رویداد کرمان آیدکس، این استان در افق دو سال آتی به حجم بالایی از تولید فولاد در کشور دست پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاری در فرصت‌های زنجیره فولاد این استان، ‌‌‌با ایجاد ارزش‌آفرینی و سودآوری همراه خواهد شد…